Ondernemer

U als ondernemer kan ik van dienst zijn met:
  • boekhouding
  • belastingaangiften (omzetbelasting, inkomstenbelasting etc.)
  • jaarrekening
  • tussentijdse rapportages
  • formulieren
  • starterbegeleiding
In een eerste gesprek bepalen we welke werkzaamheden u zelf wilt doen, en wat u wilt uitbesteden aan Admidie. Ook is het mogelijk dat u er bijvoorbeeld voor kiest de jaarrekening te laten opstellen door een accountantskantoor, maar dat u de administratie en het verzamelen van de gegevens voor de accountant aan Admidie uitbesteedt.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de hoeveel tijd die het werk kost. U kunt kiezen uit twee soorten tarieven:
  • een vast tarief per maand voor een pakket werkzaamheden
  • een uurtarief voor alle werkzaamheden

Loonadministratie

De loonadministratie kan ik voor u laten verzorgen. Loonadministratie is een vak apart waarbij kennis nodig is van alle CAO's. Dat besteed ik uit aan een goed loonadministratiekantoor.