Particulier

U als particulier kan ik van dienst zijn met:

  • aangifte inkomstenbelasting
  • aanvraag van toeslagen
  • aangifte schenk- en erfbelasting
  • formulieren, zoals de aanvraag van AOW etc
  • brieven naar instanties

Ik kom bij u thuis om de benodigde gegevens op te halen. Zo nodig help ik u met het verzamelen van de gegevens.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de hoeveel tijd die het kost.

Een standaard aangifte inkomstenbelasting kost € 80,-. De aangifte van de fiscale partner € 45,-.
Ik verzorg dan tevens de controle van de toeslagen en aanslagen over het jaar waarvoor door mij de belastingaangifte is verzorgd.

Voor de overige diensten bespreek ik met u het werk en geef u vooraf een opgave van de kosten.